• 18-25 januari 2022, bönesamlingar och gudstjänster i våra olika kyrkor under hela veckan!