Adress


Mattias Lanelöv


Ledarskap. Hur leder man ett väldigt stort folk in i något de inte känner igen fyllt med många faror och hinder, när folket dessutom inte vill ha förändring utan istället vill tillbaka till det som var förut? Befälhavaren Josua ger oss en tum-regel.

Date Posted Title Listen Download
feb 9, 2020 Mattias Lanelöv Listen Download