Stefan Klingberg


Att komma till sin rätt. Har Gud användning för den som hamnat lite snett i livet eller är lite udda i folks ögon?

2 Kor 2:6-12

Date Posted Title Listen Download
sep 20, 2020 Stefan Klingberg Listen Download