Om oss


20140824_111818

Korskyrkan Frövi (fd Missionskyrkan), består av helt ”vanliga människor” med vanliga jobb, som bor i vanliga hus, äter vanlig mat och beter sig som folk i allmänhet.

Det är inte så att vi kristna och medlemmar i kyrkan är en viss typ av människor, annorlunda än andra.

Vi är människor med samma frågor och oro, med samma längtan och förhoppningar som de flesta andra. Men en sak har vi gemensamt, vi delar gemenskapen med varandra i tron på Jesus Kristus. Vi tror att Gud är intresserad av oss och ger våra liv mening och mål, att Gud vill att vi ska leva efter hans vilja. Därmed kanske vi inte är helt ”vanliga”.

Att vara kristen och med i en församling innebär inte att man automatiskt får ett enkelt liv. Därför är församlingen också en plats för dem som på olika sätt har misslyckats, som har problem i äktenskapen, som genomgått skilsmässor, som drabbats av olyckor, sjukdom och arbetslöshet osv.

Om det är något församlingen vill så är det att vara en läkande och stärkande gemenskap som betyder något när man är svag och tvivlande, när det uppstår sprickor i livet.

Syftet med församlingen är alltså praktiskt, att vara ett stöd när livet är kämpigt syfte samt naturligtvis att stödja och utveckla trons liv.

För att vara ärlig måste man också säga att det finns mer att önska, vår församling är inte perfekt, det finns många fantastiska människor men de är inga helgon. Orsaken är naturligtvis att medlemmarna är ”vanliga människor” med sina begränsningar och svagheter.

I församlingen betyder det mycket att det också finns medlemmar från Burundi, Irak, Azerbadjan och Georgien. De berikar församlingen med sina erfarenheter, sin tro och sin kultur. Vi får vara en församlingsgemenskap där olika kulturer och religiösa traditioner får berika varandra.

Församlingen har formellt lite drygt 100 medlemmar i olika åldrar ungefär jämt fördelade på män och kvinnor. Det finns familjer med barn i olika åldrar.

Att beskriva vår ”stil” är lite svårare. Vi är nog även här ganska ”vanliga”. I gudstjänster och samlingar är stilen ganska avslappnad. Vi försöker att på olika sätt ha en bredd och blandning. Vi sjunger exempelvis både gamla psalmer och nyare lovsånger. I församlingen finns en öppenhet för att gudstjänsterna till innehåll och utformning kan variera.

Även om vi kanske inte kan sägas vara en karismatisk eller evangelikal församling, tror vi att Bibeln är Guds Ord till oss och att den helige Ande är en verklighet som ger församlingen liv och kommer till oss med kraft och andliga gåvor. Det finns ett stort mått av frihet i församlingen. Utan rädsla kan allt prövas och det goda behållas.

Dock är en församling aldrig statisk. I hög grad påverkas den av sina medlemmar och de anställda men även av det samhälle den lever i. Så kom med du också och sätt din prägel på församlingen!

Vi erbjuder

GUDSTJÄNSTEN är för många veckans viktigaste samling. Där kan man hämta kraft, inspiration och vägledning. Till gudstjänsten är alla välkomna i både glädje och sorg.

Predikan, sång, bön och lovsång är inslag som brukar finnas med i någon form. I bön och förbön bär vi fram våra behov och önskningar. I lovsång tackar vi Gud för hans godhet och omsorg. Efter gudstjänsten finns möjlighet att ta del av gemenskapen vid kyrkkaffet.

Som regel firas gudstjänst varje söndag kl 10.00 Korskyrkan Frövi. (Se under program för mer detaljer.)

Vår målsättning är att gudstjänsten ska ha ett innehåll som känns aktuellt och viktigt. Vi hoppas att mötesbesökarna inte ska känna sig som åskådare utan som deltagare. Med dom resurser vi förfogar över vill vi utforma gudstjänsterna så att de kan passa olika åldrar och möta olika behov. Förhoppningen är att gudstjänsterna ska ha något att tillföra ”nya” kyrkobesökare, likaväl som ”gamla”.

Olika personer i församlingen brukar vara gudstjänstledare. Dessa kan då utforma gudstjänsten efter eget tycke. Det innebär att stil och utformning kan bli ganska varierad. Viktigare än viss stil, tradition och form är att budskapet om Jesus Kristus alltid är det centrala.

ALPHA

Så här tycker några i Frövi om senaste Alphakursen:

Maria Hultman:  Att delta i Alphakursen var en positiv upplevelse! Det som var bra, var att vi som träffades kom från olika sammanhang, var i olika åldrar och kom t.o.m. från olika kulturer. Vi kunde prata och fråga öppet och naturligt om livet och kristen tro. Mycket givande!.

Bahruz Äsädov : Undervisningen i Alphakursen betydde mycket för mitt andliga sökande. Det var en viktig pusselbit i en pågående process. När Alphakursen var slut kände jag att jag ville ta steget fullt ut som kristen och låta döpa mig och gå in i församlingen.”

Runt om i Sverige och i världen har Alphakursen blivit väldigt omtyckt.

För att förstå lite av det speciella med denna kurs kan man säga att varje bokstav står för följande:

A– Alla får vara med. Kursen ger en grundläggande insikt i några av den kristna trons centrala tankar. Många som bara haft lite kännedom om kyrka och tro har funnit kursen mycket värdefull. Men även den som har varit kristen hela sitt liv har deltagit med stor glädje.

L– Lära med ett leende. Tanken är att undervisningen ska vara intressant, rolig och enkel att förstå.

P– Pasta och prestationsfri gemenskap. En möjlighet att under trivsamma former träffa människor och få nya vänner.

H– Hjälpa varandra. I den lilla gruppen finns möjlighet att ta upp frågor som berör.

A– Allt får frågas. Ingen fråga är för enkel eller dum.

Vill du läsa mer så gå till Alphas egen hemsida genom att klicka   här. (www.alphasverige.org)

 

Vill du hyra lokalerna i Korskyrkan? Vi kan erbjuda trevliga och flexibla lokaler.

Det finns mindre rum som lämpar sig för sammanträden. Festvåningen kan ta ett 90 tal gäster. Köket är rymligt och det finns spis, micro, kaffekokare samt diskmaskin.

Ungdomsvåningen är lämplig för barnkalas mm. Den består av ett aktivitetsrum och ett kök / matrum med plats för ett 25 tal.

Kyrksal och festsal skiljs åt av en vikvägg varför större samlingar upp mot 180 personer kan få plats.

För bokning kontakta Kerstin Holm.  070 547 62 43, mejla: kerstin.holm@telia.com

 

Vill du hyra vår sommargård, Strandgården? Strandgården ligger vackert vid Väringen ca en km från skolan. Där finns en stor gräsmatta som lämpar sig för idrott och lek samt gungor och sandlåda.  Ett timrat vindskydd med stor grillplats lämpar sig för hajk och grillparty. Sommarhemmet är perfekt för enklare hajker och läger eller för kalas mm där man vill ha möjlighet till utomhusaktiviteter.

På verandan kan ett 40-tal få plats. Standarden inomhus är enkel utan rinnande vatten och avlopp. Utedass gäller. Med det finns värme och elektricitet.

Skolor, fritids och daghem går ofta till sommarhemmet på besök och behöver inte boka i förväg om man bara är utomhus. Vill man däremot använda huset, vindskydd och grillplats behöver man boka hos oss.  Vi tar ingen hyra för vindskydd eller grillplatsen. Men vi räknar med att alla användare städar efter sig och ser till att elden är släckt.

För bokning kontakta  Kerstin Holm mail och tfn se ovan.

 

Korskyrkan Frövi är en del av Equmeniakyrkan i Sverige. Equmeniakyrkan är en sammanslagning av Svenska Missionsförbundet, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Korskyrkan Frövi har omkring 125 medlemmar, som möts regelbundet, i kyrkan eller på Strandgården, till gudstjänster och andra samlingar. Vi tror att det finns en Gud som vill ge mening åt livet. Vi tror att Gud blev en människa i Jesus Kristus och visade oss sin kärlek genom sin död och uppståndelse.

brevhuvud

Vill du veta mer om oss och Equmeniakyrkan i Sverige? Se www.Equmeniakyrkan.se/Frovi

Barn- och ungdomsarbetet bedrivs som en egen förening. Det tidigare namnet var SMU (Svenska Missionsförbundets ungdom), men idag heter vi equmenia Frövi. Vår ungdomsledare heter Peter Gerhardsson (se under kontakt). På fredagar håller vi öppet hus i kyrkan för ungdomar i Frövi under namnet Clubhörnan. Ett 75 tal ungdomar kan hänga där en kväll.