Anställda


Nr.2 årg juni - 31 augusti PDF Gratis nedladdning

SAMUEL ÖSTERSJÖ
Pastor och föreståndare 

Telefon: 070 491 46 78
E-post: samuel.ostersjo@korskyrkanfrovi.se

HELENA BALKE
Musik och församlingsadministration

Telefon: 072 449 33 35
E-post: helena.balke@korskyrkanfrovi.se

STEFAN KLINGBERG
Pastor

Telefon: 070 603 08 35
E-post: stefan.klingberg@equmeniakyrkan.se

Anställd av Korskyrkan Frövi för att arbeta som pastor på Kriminalvårdsanstalten Hinseberg (50%).

Stefan är även anställd av Equmeniakyrkan (50%) och placerad på Equmeniakyrkans regionkontor i Örebro som församlingsutvecklare.