Anställda


 

dsc_1119

Ungdomsledare Peter Gerhardsson
Tel: 070 249 4 316
Mail: peter.gerhardsson@frovimissionskyrka.se

Stefan Klingberg

Pastor Stefan Klingberg
Tel: 076 808 55 88
Mail: stefan.klingberg@equmeniakyrkan.se

Anställd av Missionsförsamlingen för att arbeta som pastor på Kriminalvårdsanstalten Hinseberg (50%).

Stefan är även anställd av Equmeniakyrkan (50%) och placerad på Equmeniakyrkans regionkontor i Örebro som församlingsutvecklare.