Adress


Anställda


 

Ungdomsledare: Peter Gerhardsson
Tel: 070 249 4 316

Mail: peter.gerhardsson@korskyrkanfrovi.se

Musik och församlingsadministration: Helena Balke
Tel: 072 449 33 35

Mail: helena.balke@korskyrkanfrovi.se

Pastor Stefan Klingberg
Tel: 070 603 08 35

Mail: stefan.klingberg@equmeniakyrkan.se

Anställd av Korskyrkan Frövi för att arbeta som pastor på Kriminalvårdsanstalten Hinseberg (50%).

Stefan är även anställd av Equmeniakyrkan (50%) och placerad på Equmeniakyrkans regionkontor i Örebro som församlingsutvecklare.

Korskyrkan Frövi söker f n Pastor och Föreståndare på heltid (100%)