Smågrupper…


Hemgrupp eller smågrupp, kallar vi de grupper som träffas i hemmen eller i kyrkan och delar livet och vardagsgemenskapen med varandra. Det kan vara en bönegrupp eller en samtalsgrupp. Grupper finns för både äldre, som tisdagarnas bönegrupp eller Tisdagsträffen, såväl som kill- och tjejgrupper för tonåringar.

Vill du  vara med i en mindre grupp kan du kontakta någon av våra pastorer.