Kalender


image

Här hittar du information om oss och våra samlingar. Kom med och se!

Tema på gudstjänsterna i vår är Apostlagärningarna

Sönd 26 mars 10.00 Gudstjänst Johan Ström

Sönd 2 apr 10.00 Gudstjänst Johan Ström. Nattvard

Sönd 9 apr 10.00 Palmsöndagen – Gudstjänst Johan Ström. 18.00 Sångkväll i Elim.

Torsd 13 apr 19.00 Skärtorsdagen – Getsemaneafton i Elim.

Fred 14 apr 10.00 Långfredagsvandring från Elim. 11.00 Gudstjänst i Näsby kyrka

Sönd 16 apr 10.00 Påskdagsgudstjänst Johan Ström.

Sönd 23 apr 10.00 Bibelstudium. 16.30 Kyrka 1630 gudstjänst.

Sönd 30 apr 10.00 Valborgsmässoafton – Gudstjänst Johan Ström