Adress


Scouterna


Scouterna startar i september! Välkommen!

HÄNG MED OSS I SCOUTERNA ….

Vi träffas tisdagar kl. 18.00 – 19.30 på Strandgården som är Korskyrkans sommarhem!  Den 5 februari startar vi en vårterminen 2019. Utomhus och på Strandgården!

Medlemsskapet i Equmenia Frövi (tidigare SMU Frövi) gäller kalenderår (januari- december). Kostnaden är 200/år. Summan sätts in på Equmenias Frövi Swishnummer som är 123 470 2262. Bank är Bergslagens sparbank. Clearing nummer är 8191-9 och kontonummer är 14 090 624 – 9.

Notera också namn och personnummer, tack. Vi uppskattar verkligen att ni betalar medlemsavgiften då den ska täcka försäkring för barn och ungdomar, fika, korvgrillning, material, mm.

Under året gör vi en insamling till något hjälpprojekt – var gärna med och delta i detta viktiga arbete. Tack för ditt stöd.

Equmenia scouter Frövi:

Pål Teige, Scoutledare, tfn: 072 896 40 83

Kristina Pettersson, tfn 073 039 24 59

Kyrkans adress och ungdomsledare, se även under kontakt

Bildresultat för utter

Patrull Uttern (åk 3-4)

Vi ledare kan nås enligt nedan:

Peter Gerhardsson      070-2494316

Vi finns också på den nya facebooksgruppen ”Fröviscouterna” sök gärna medlemskap i den gruppen – gäller vårdnadshavare.

Bildresultat för red fox

Patrull RED FOX ( åk 5 – 6)

RED FOX i Korskyrkan Frövi

Våren 2019 Tisdagar 18.00- 19.30. Vi är på sommarhemmet Strandgården hela våren.

FEBRUARI                                                                                                

5 Ute på hal is

12 Verktyg och eld

19 SPORTLOV 26 Vi lagar mat

MARS                                                                                                        

5 Bad!                Vi åker från Korskyrkan (fd. Missionskyrkan) kl 17.30

åter kl 20.30 – 20.45

12 Vi samarbetar med Uttrarna

19 Vad gör du vid brännsår och andra skador?

24 Familjegudstjänst klockan 10.00 i Korskyrkan (fd. Missionkyrkan)

26 Eldning och verktyg

APRIL                                                                                                       

2 Matlagning

9 Knop och knep

16 Vi går på en påskvandring

23 PÅSKLOV

30 Valborg (Inga scouter denna vecka)

MAJ                                                                                                           

7 Följ kartan

14 Vi bygger

21 Kanottest inför hajken

28 Avslutning! Vi spelar kubb tillsammans med föräldrar

                                                                                                                   

Korskyrkan, Lövstagatan 4, 0581-30062

Ledare:

Pål Teige, 070 250 36 99

Jesper Larsson

Kristina Pettersson, 073 039 24 59

Medlemsavgift, 200kr/läsår. Betalas kontant eller via Swish nummer: 123 470 2262,

uppge namn och personnummer vid betalning av medlemsavgift.

Bergslagens sparbank, kontonummer är 8191-9, 14 090 624-9

www.korskyrkanfrovi.se

Under vårens scoutsamlingar kommer vi ha en insamling till något hjälpprojekt- så lämna gärna en slant med era scouter till denna insamling. Tack för ditt stöd!

 Ja, jag vill vara medlem i Equmenia Frövi, våren 2019

___________________________________________________

Medlemmens namnunderskrift  

Datum (ÅÅÅÅ-MMDD)

Medlemsavgift (200 kr/kalenderår) inbetalad

Kontant □

Swishat till nr 123 470 2262 □

Insatt till Bergslagens sparbank Kontonummer är 8191-9,14 090 624-9 □

Medlemmens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX):

______________________________________________________

Namn               _______________________________________________________

Flicka □  eller Pojke □

Adress

______________________________________________________

_____________________________________________________

Telefonnr             ____________________________________________________

E-post                 ____________________________________________________

Övriga upplysningar som är viktiga att känna till om mig (mitt barn) ex vegetarian, allergier:

__________________________________________________

_________________________________________________

Det är okej att mitt barn åker bil med ledare vid eventuell utflykt:                                             Ja □  Nej □

Jag godkänner att jag/mitt barn finns med på bild på föreningens och

församlingens hemsida/informationsmaterial samt i massmedia

med namn:

Ja □  Nej □

________________________________________________

Kontaktperson 1: målsmans underskrift om medlemmen är under 18 år, samt mobil-/telefonnummer.

___________________________________________

Kontaktperson 2: Skriv relation (ex mamma, pappa/mormor eller granne), namn och mobil-/telefonnummer. (Behövs om föreningens ledare behöver ta kontakt med en anhörig snabbt).

Medlemskap i equmenia Frövi medför även medlemskap i den nationella barn- och ungdomsorganisationen Equmenia. Equmenia tecknar en kollektiv grupp- och olycksfallsförsäkring som gäller alla som deltar i föreningens verksamhet och arrangemang inom Norden. Gå gärna in och läs mer på www.equmenia.se.