Scouterna


Hösten 2022 träffas Scouterna vid Korskyrkans sommarhem tisdagar kl. 18:00 – 19:30

Särskilda händelser under hösten

Uppstart patrull Red Fox, Vargen och Örnen den 6 sept. Uppstart ny patrull den 13 sept.

Värmlandstrampen, 24 sept. Värmlandstrampen är en vandring med kluriga och praktiska utmaningar längs vägen där våra scoutkunskaper sätts på prov. Mer info kommer i pappersform till respektive patrull.

Hajk, 15-16 okt. Mer info kommer i pappersform till respektive patrull.

Terminsavslutning i Korskyrkan, 29 nov. Föräldrar varmt välkomna!

Patruller

Ny patrull
Ålder: åk 2 t.o.m. mellanstadiet
Ledare Jesper och Kristina samt patrullen Red Fox
Info: Jesper Larsson, 073-976 68 98
Kristina Pettersson, 073-039 24 59

Red Fox
Ålder: högstadiet
Ledare Jesper och Kristina
Info: Jesper Larsson, 073-976 68 98
Kristina Pettersson, 073-039 24 59

Vargen
Ålder: åk 3 t.o.m. mellanstadiet
Ledare Oscar, Stina och Ubba (Ulla-Britt)
Info: Oscar Lind, 070-299 82 90

Örnen
Ålder: åk 3 t.o.m. mellanstadiet
Ledare Pål, Karin och Ingrid
Info: Pål Teige, 070-250 36 99

Observera att patrullerna är fulla under höstterminen. Kontakta Oscar Lind med ett meddelande för köplats.
Info: Oscar Lind, 070-299 82 90