Predikningar Subscribe to Podcast

Date Posted Title Excerpt Listen Downloads
Sep 23, 2018 Andreas Ardenfors Församlingen är fullkomlig i Guds ögon. Inåt, gemenskap, håll ihop. Uppåt, Gud är i centrum av gemenskapen. Gud blir rörd av sina barns tillbedjan. Utåt, bjud in andra, låt människor få höra berättelsen om Jesus. Upp 1:4-20 Listen Download
Sep 9, 2018 Henrik Wågbrant Jesus skönhet del 2   Krön Jesus som kung i församlingen. 1Krön 11:1-10, 15-19 Listen Download
Sep 2, 2018 Henrik Wågbrant Jesus skönhet del 1 Listen Download
Aug 12, 2018 Jan Gustafsson Den gode herden, Jesus, har kommit för att människor ska ha liv i överflöd. Joh 10:10 Listen Download
Maj 20, 2018 Torwald Bergström Pingstdagen, när Anden kom. Anden är levande och verksam även idag. Han vill församlingens bästa, vill nytt, vill samarbeta, vill ha frihet att röra om i varje människas liv. Vågar du pröva och se vad Han vill? Listen Download
Maj 13, 2018 Ulf Schöier Jesus lovar sända Hjälparen som de kristna behöver när förföljelse kommer. Att inte bry sig om sin medmänniska är ett större problem för kyrkan än sekularisering. Gud är allas Gud och människor hör ihop. Joh 15:26-16:4 Listen Download
Maj 6, 2018 Eje Larsson I Guds rike finns en uppgift för alla: alla behövs och alla får plats. Bibeln säger: Älta inte det gamla, tvärtom, sträva mot ett mål; att bli färdig, att bli kallad hem till Gud. Filipperbrevet 3:12-16 Listen Download
Mar 25, 2018 Torvald Bergström Kontraster: hyllning, förakt, glädje, motstånd, kamp, seger. Jesus rider in i Jerusalem Luk 19:28-40 Läs även Ps 118:25-29 och Upp 7:9 Listen Download
Mar 11, 2018 Predikan Mattias Lanelöv 11 mars 2018 Pannkaka eller en köttbit? Olika kost gör oss olika rustade för livet. Guds vapenrustning – Efesierbrevet 6 (Brusigt första 40s, sedan bra ljud) Listen Download
Mar 4, 2018 Predikan 4 mars 2018 Eje Larsson Det nya livet i Kristus Efesierbrevet 5 Listen Download