Predikningar Subscribe to Podcast

Date Posted Title Excerpt Listen Downloads
Jan 28, 2018 Predikan 28 jan 2018 Mattias Lanelöv Vad skulle du göra om du blev oskyldigt satt i fängelse? Efesierbrevet 1 Listen Download
Dec 31, 2017 Predikan 31 dec 2017 Eje Larsson Messias är född i Betlehem, blir flykting och återvänder till Israel – precis som profeterna förutspådde och modern forskning bekräftar Matteus 2 Listen Download
Dec 10, 2017 Predikan 10 december 2017 Maria Bengtsson Gästfrihet är mer än att vara praktisk. Gästfrihet är en attityd och att möta människor med en gästfri attityd är att likna Jesus Listen Download
Nov 19, 2017 Predikan 19 nov 2017 Johan Ström En olydig kyrka: Romarbrevet 13 Listen Download
Okt 29, 2017 Predikan 29 okt 2017 Torvald Bergström Romarbrevet 10 Listen Download
Okt 15, 2017 Predikan 15 oktober Maria Bengtsson Avslutning konfirmation 2016-2017 Romarbrevet 8 Listen Download
Okt 8, 2017 Predikan 8 oktober 2017 Stefan Klingberg Romarbrevet 7 Listen Download
Sep 24, 2017 Predikan 24 september 2017 Johan Ström Romarbrevet 5 Listen Download
Maj 7, 2017 Predikan 7 maj 2017 Maria Bengtsson Gud är den som handlar, vem vill haka på? Apostlagärningarna 25-26 Listen Download
Apr 30, 2017 Predikan 30 april 2017 Johan Ström Leva som kristen i ett sekulärt samhälle Apostlagärningarna 23-24 Listen Download