Barnkyrkan


familj

Vissa söndagar kl 10 🙂 Se kalendern vilka söndagar!

Vi kallar söndagsskolan för Barnkyrkan. Barn är ofta med som en naturlig del i början av gudstjänsterna. Ibland kan de medverka med sång. Ibland ber vi barnabönen tillsammans. Sedan går barnen till sina rum för lek och andakt. Det finns två olika grupper -för de äldre och för de yngre barnen.

Kontakt: Alexandra Östersjö 076 – 181 70 62