Barnkyrkan


familj

Vi kallar söndagsskolan för Barnkyrkan. Barn är ofta med som en naturlig del i början av gudstjänsterna. Ibland kan de medverka med sång. Ibland ber vi barnabönen tillsammans. Sedan går barnen till sina rum för lek och andakt. Det finns två olika grupper -för de äldre och för de yngre barnen.