Killgrupp


Killgruppen är en plats för samtal om livet, öppet för både små och stora frågor. En plats där killar kan växa och utmanas i både livsfrågor och i tankar om den kristna tron. Träffarna utgår från ett tema men ser olika ut från gång till gång. Varje träff innehåller en andakt. Vi möts varje torsdag, mellan kl 18:30 och 21:30.

Kontaktperson: Peter Gerhardsson, 070-249 43 16